Polecamy

FERIE ZIMOWE W GMINIE LUBSZA

 
            W okresie ferii zimowych 2014 Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubsza w 16 placówkach świetlic wiejskich  i 5 bibliotekach. Zajęcia prowadzone są przez opiekunów świetlicy i bibliotekarzy  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 i w godzinach popołudniowych zgodnie z harmonogramem.
               W dniu 19.02.2014r w Publicznej Szkole Podstawowej w Czepielowicach zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Lubsza. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.30. Organizator turnieju powitał wszystkich uczestników, wyjaśnił cel i korzyści wynikające z udziału w tego typu zawodach oraz uroczyście otworzył imprezę sportową. Rozpoczęcie turnieju poprzedziło losowanie, które zadecydowało także o kolejności rozgrywek w poszczególnych kategoriach.
Do turnieju zgłosiło się 33 uczestników ze świetlic w: Lubszy, Dobrzyniu, Błotach, Szydłowicach, Michałowicach, Pisarzowicach, Mąkoszycach, Nowym Świecie, Borucicach, Czepielowicach, Piastowicach. Uczestników podzielono na 4 kategorie:
szkoła podstawowa: chłopcy, dziewczęta
gimnazjum: – chłopcy, dziewczęta
Do rywalizacji w kategorii szkół podstawowych przystąpiło 5 dziewcząt i 7 chłopców. W kategorii gimnazjum 11 dziewcząt i 10 chłopców. Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji 5 stołów. Sędzia i opiekunowie czuwali nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek.
Turniej przebiegł w zdrowej, sportowej atmosferze a emocje udzielały się nawet doświadczonym graczom. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play. Zawody rozegrano systemem pucharowym zgodnie z przepisami P.Z.T.S. ustalono także, że ostatecznymi decyzjami będą decyzje sędziego głównego.
               Wśród dziewcząt najlepsze okazały się:
w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Jolanta Rzepka – Świetlica w Mąkoszycach
II miejsce – Martyna Misiewicz – Świetlica w Pisarzowicach
III miejsce – Julia Bogaczyk – Świetlica w Czepielowicach
w kategorii gimnazjum:   
I miejsce – Paulina Jakubowska – Świetlica w Szydłowicach
II miejsce – Kamila Szkuta – Świetlica w Michałowicach
III miejsce – Natalia Szymkowiak – Świetlica w Błotach
               Wśród chłopców najlepsi okazali się:
w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Sebastian Seredziuk – Świetlica w Mąkoszycach
II miejsce – Maciej Kowalski – Świetlica w Błotach
III miejsce – Dominik Puszkiewicz – Świetlica w Lubszy
w kategorii gimnazjum:   
I miejsce – Piotr Kopytko – Świetlica w Lubszy
II miejsce – Mateusz Chodor – Świetlica w Piastowicach
III miejsce- Przemysław Nowotarski – Świetlica w Lubszy
Najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Największy zaszczyt przypadł Świetlicy w Mąkoszycach, która otrzymała Puchar Wójta Gminy Lubsza oraz nagrodę rzeczową za zdobycie największej liczby punktów z sumy wygranych.
Puchar oraz nagrodę wręczył Pan Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czepielowicach Pan Tomasz Komarnicki.
Dzięki życzliwości Pana Tomasza Komarnickiego turniej zorganizowano w hali sportowej w Czepielowicach.
        Serdecznie dziękujemy pracownikom szkoły w Czepielowicach za pomoc                    w organizacji turnieju.
            Podziękowania kierujemy też do Pana Arkadiusza Parma - Firma Komputerowa ,,Sigma” oraz Pana Macieja Kosteckiego – firma Partner – za okazana pomoc rzeczową.
             Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju a opiekunom świetlic za przygotowanie zawodników. Tym samym zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach i konkursach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy   w ramach ferii 2014.      
                                                                                                                            
                                                                                                        D. Drozd
 
 
 uczestnicy turnieju.jpeg turniej.jpeg rozgrywki.jpeg
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg