Polecamy

XI GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW JASEŁKOWYCH - Jasełka 2014

 
I.INFORMACJE OGÓLNE:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy  i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach
     ogłasza XI Gminny Przegląd Zespołów  Jasełkowych i Kolęd
 
2. Współorganizatorem Przeglądu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z Mąkoszyc
 
3. Przegląd odbędzie się pod patronatem Wójta Gminy Lubsza
 
II.ZAŁOŻENIA PRZEGLĄDU:
1. Prezentacje odbywać się będą w formie konkursu.
 
2.Celem konkursu jest:
·         pielęgnowanie obrzędowości okresu Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
·         rejestracja tradycyjnych form obrzędowości,
·         popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z obchodami Bożego Narodzenia,
·         zachęcanie do kultywowania tradycji ludowej,
 
III.REGULAMIN KONKURSU
 
1. Konkurs odbędzie się  
w dniu  16.01.2014 r. - zespoly przedszkolne - godz.10.00
w dniu 17.01.2014 r. - zespoly szkolne - godz. 10.00
w Hali   Sportowej w Mąkoszycach
 
2. Prezentacje konkursowe odbywać się będą w kategoriach:
·  zespołów przedszkolnych 
      - po 1 przedstawieniu jasełkowym
      - po 1 kolędzie lub pastorałce – wykonanie solowe po 1 przedstawicielu przedszkola 
 
·  zespołów szkół podstawowych i gimnazjum
    -  po 1 przedstawieniu jasełkowym
    -  po 1 kolędzie lub pastorałce – wykonanie solowe po 1 przedstawicielu szkoły 
 
 3. Czas trwania jednej prezentacji jasełkowej  do 30minut. W przypadku przekroczenia  
    czasu prezentacji zostaną pomniejszone punkty w końcowej ocenie.
 
4. Przewidywany czas trwania konkursu od 10.00 do 13.30   
 
5. W konkursie może wziąć udział zespół, który do dnia 07.01.2014 r.                
    prześle na adres Gminnego Ośrodka Kultury wypełnioną, załączoną do regulaminu           
    kartę zgłoszeń.
6. Po dokonaniu zgłoszenia zostanie ustalona kolejność prezentacji o czym organizator
    powiadomi  zespoły  faxem.
 
7. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 
8. Kryteria konkursu:
  • autentyczność i oryginalność
  • dobór strojów, rekwizytów, instrumentów muzycznych
  • zgodność z tradycyjnymi formami kolędowania
  • kultura słowa
  • ogólny wyraz artystyczny
 
9. Komisja konkursowa powołana przez organizatora przyzna nagrodę główną  
    oraz dyplomy i nagrody pocieszenia dla wszystkich zespołów.
 
10. Najlepsza prezentacja przedstawienia jasełkowego weźmie udział w Wojewódzkim 
     Przeglądzie „ Herody 2013”, który odbędzie się   w dniu 18 i 19 stycznia 2013 roku w   
    Lewinie Brzeskim .
 
Uwaga :Uczestnicy przeglądu zostaną dowiezieni i odwiezieni   autobusami .Harmonogram przewozu i prezentacji zespołu ustalony    po terminie przyjęcia zgłoszeń tj. w dniu 8.01.2014 r. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana faxem do każdej szkoły i przedszkola.
 
 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg