Polecamy

„Niech żyją nam Seniorzy” w gminie Lubsza

Obchody Dni Seniora  w gminie Lubsza  w 2013 roku to przede  wszystkim święto osób w jesieni  życia, ale także zwrócenie  uwagi społeczności lokalnej na osoby starsze i stale wzrastającą ich liczebność wśród mieszkańców naszej gminy .Obchodami Dnia Seniora w miejscowości  Czepielowice  w dniu 9 października  i  w  Kościerzycach w dniu 16 października   zostały zakończone  uroczystości w gminie Lubsza poświęcone Seniorom .  Wszystkie uroczystości miały wspólne cel – kształtować społeczne  postrzeganie osób  starszych oraz podejmować  wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.  Najważniejszym  elementem tych uroczystości  było aktywizowanie  ludzi starszych , okazywanie im wsparcia i szacunku otoczenia.  Obydwie uroczystości  otworzył  Wójt Gminy Bogusław Gąsiorowski  i Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy ,życząc  wszystkim Seniorom  „Miłych chwil, nabrania siły i energii  na kolejny rok oraz wzajemnego szacunku i wrażliwości na drugiego  człowieka, bo wtedy wszystko przychodzi znosić  nam łatwiej i aby złota jesień Waszego życia  była tak  wielobarwna  jak  nasza złota  polska jesień oraz 100 lat życia” W uroczystości w Kościerzycach uczestniczył Proboszcz  Parafii – ks. Adam  Czternastek , natomiast w Czepielowicach sołtys wsi  pan Józef Jędrysiak.  Najstarszymi Seniora  uczestniczącymi  w uroczystości w Czepielowicach byli : Pani Janina Bajdak  I  Panowie Tadeusz Wysocki  i  Stanisław  Czereśniowski oraz  w Kościerzycach  Pani Stefania Janiec i Pan Leon Kurpiel. Obydwie uroczystości uświetnił zespół „Leśne Echo” w piosenkach ludowych i biesiadnych. Na  obydwu uroczystościach zostali wybrani „ Seniorzy-  Roku 2013 „ za  swoje talenty  muzyczno-wokalne  oraz tańce.  Seniorami „ Roku-2013” zostali  Państwo Eugenia i Tadeusz Wysoccy oraz Stanisław Czereśniowski  ze Śmiechowic, Państwo Czesława i Aleksander Zakrzewscy i Julian Markiewicz z Czepielowic, Krystyna Wojciechowska i Stanisław  Kula z Nowych  Kolni, Pan Leon Kurpiel i Pani Stefania Joniec z Kościerzyc. Atmosfera  radosnych wspólnych  biesiad  była podsumowaniem  kolejnych spotkań Seniorów z okazji Międzynarodowego i Ogólnopolskiego  Dnia Seniora  w gminie Lubsza, które na stałe  wpisały się  w kalendarz imprez gminnych w porze roku – złotej jesieni.

P1000045.jpeg P1000060.jpeg P1000224.jpeg P1000240.jpeg

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg