Polecamy

Postaw na pracę – projekt aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 Zapraszamy organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania do współpracy
w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne z małych miast i terenów wiejskich mogą pracować!  
Umożliwią im to kompleksowe i dopasowane usługi rynku pracy.
W ramach dwuletniego, ogólnopolskiego projektu oferujemy szerokie i profesjonalne wsparcie
dla 2000 osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących tereny wiejskie i małe miasta
(do 25 tys. mieszkańców) oraz 1000 osób z ich otoczenia, przy wykorzystaniu potencjału Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.
Aby pomóc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy, Fundacja Aktywizacja zapewnia m.in.
·           Wsparcie mentora oraz doradztwo zawodowe i prawne,
·           Warsztaty umiejętności społecznych,
·           Dofinansowanie na rozpoczęcie lub kontynuację nauki i pomoce dydaktyczne,
·           Indywidulanie dobrane szkolenia, m.in. z obsługi komputera, księgowości, e-marketingu, prowadzenia działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej,
·           Płatne staże i praktyki zawodowe,
·           Wsparcie trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy,
·           Udział w warsztatach wyjazdowych.
 
Średni koszt wsparcia przewidziany na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu wynosi aż 9 313,94 zł.
Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy również rodziny i opiekunów osób z niepełnosprawnością, które skorzystają z integracyjnych warsztatów wyjazdowych, grup wsparcia oraz warsztatów prawnych. To jednak nie wszystko. Celem projektu jest również promowanie pozytywnych wzorców wśród pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy.
Ponadto zapewniamy wsparcie merytoryczne oraz logistyczne, obejmujące finansowanie wynagrodzenia trenera samodzielności w wymiarze ok. 40 godzin miesięcznie, który będzie odpowiedzialny za organizację działań na terenie danego e-Centrum. Trener samodzielności zostanie wybrany spośród kandydatów ze społeczności lokalnej oraz otrzyma szkolenie z zakresu pracy
z osobą niepełnosprawną.
Udział w projekcie to również korzyści dla gmin, na terenie których w e-Centrach będą prowadzone działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Gminy i instytucje biorące udział w projekcie nie ponoszą żadnych dodatkowych nakładów finansowych, jednocześnie otrzymując pełne wsparcie merytoryczne ze strony Fundacji Aktywizacja.
Zachęcamy organizacje pozarządowe oraz lokalne grupy działania do współpracy i promocji projektu w swoim środowisku.

KONTAKT
 
Fundacja Aktywizacjaod ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych
z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Dziś Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski. Fundacja prowadzi Agencję Zatrudnienia, a także Agencję Doradztwa Personalnego.

Szczegółowe informacje na temat projektu, warunków rekrutacji Uczestników oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie http://www.aktywizacja.org.pl.
 
KONTAKT
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu
ul. Ozimska 25, 45-057 Opole
tel. +48 77 542 19 01
e-mail: opole@idn.org.pl

Schowek01.jpeg
 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg