Polecamy

Komunikat

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ROŚLIN  I  NASIENNICTWA  W  OPOLU 

KOMUNIKAT  z  dnia  22.10. 2013 r.

 O ZWALCZANIU MSZYC NA PLANTACJACH ZBÓŻ W OKRESIE JESIENNYM

 Na plantacje zbóż ozimych nalatują mszyce żerujące na zbożach. Nalotom sprzyjają panujące obecnie warunki: ze słoneczną
pogodą, brakiem opadów atmosferycznych i silnych wiatrów. Poza mechanicznym uszkadzaniem i osłabianiem młodych roślin zbożowych, wywoływanym wysysaniem z nich soków, mszyce mogą także przenosić groźne choroby wirusowe, zwłaszcza żółtą karłowatość jęczmienia, wywoływaną przez wirus BYDV. W celu niedopuszczenia do porażenia plantacji chorobami wirusowymi, należy niezwłocznie po stwierdzeniu nalotu mszyc przeprowadzić oprysk owadobójczy. W przypadku przedłużających się nalotów  może zaistnieć potrzeba powtórzenia zabiegu. Ustalenie dokładnego terminu oprysku wymaga od rolnika prowadzenia regularnej i dokładnej lustracji upraw, najbardziej jednak zalecane jest monitorowanie plantacji z wykorzystaniem żółtych naczyń.

UWAGA! Szczególną uwagę należy zwrócić na plantacje zlokalizowane w pobliżu ściernisk z samosiewami zbóż, upraw kukurydzy
oraz trawiastych nieużytków, stamtąd bowiem mszyce przelatują na uprawy zbóż ozimych w poszukiwaniu atrakcyjniejszego pokarmu.

 Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

·        Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych śor w danych uprawach, na danego agrofaga: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branżowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin ,

·        Etykiety stosowania śor dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0

 Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:

·        Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

·        Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z ich zastosowaniem oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

·        Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

·        Zabieg przy użyciu środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

·        Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Kierownik Oddziału w  Brzegu

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg