Polecamy

Dni Seniora w Gminie Lubsza

W Gminie Lubsza już po raz dziewiąty  obchodzimy Dzień Seniora
Gminne Obchody Dni Seniora zostały zainaugurowane jesienią 2005 roku z okazji 60 rocznicy przesiedlenia ludności i osadnictwa na ziemiach zachodnich.
Tegoroczne Jesienne obchody Dni Seniora rozpoczęły się w dniu 12 października  w Mąkoszycach dla seniorów z Mąkoszyc, Tarnowca, Roszkowic, Nowego Światu, Borucic, Rogalic i Raciszowa. W dniu 19 października w miejscowości Dobrzyń odbyła się uroczystość dla seniorów z miejscowości Błota, Szydłowice i Dobrzyń. Organizatorami święta dla seniorów jest  Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy.
Otwarcia obchodów i powitania seniorów w obydwu przypadkach dokonał Wójt Gminy P. Bogusław Gąsiorowski i  Dyrektor GOK Maria Czarna , a w krótkim liście gratulacyjnym do seniorów skierowała te oto słowa„DZIEŃ SENIORA” to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności  kierowany do ludzi, którzy urodzili się i  pamiętają urok lat oraz dekad ubiegłego wieku. Znają smak poniewierki, poznali czasy bojaźni o siebie, bliskich i rodzinę,  widzieli pogardę dla innych, zaznali niedostatku. Pomimo tych doświadczeń, dokonali rzeczy niezwykłych. Tworzyli na nowo i z sukcesem rodzinne kręgi, wychowali kolejne pokolenia, zapewnili swoim dzieciom, wnukom i prawnukom poczucie sensu i pewności. Na pewno wszystkie  marzenia i oczekiwania się  nie spełniły. Jednak, za te wszystkie Wasze dokonania, serdecznie dziękujemy, ponieważ trudy i  życiowe doświadczenia Państwa pokolenia są wspaniałym darem w naszą, społeczną pamięć.  Z okazji tegoż święta złożono wszystkim seniorom najlepsze życzenia aby kolejnym latom i dniom ich życia towarzyszyło zdrowie, szacunek bliskich oraz spolegliwa opieka.Uczczono również minutą ciszy pamięć wszystkich seniorów, których zabrakło już na tegorocznych obchodach . Ale życie toczy się dalej- jedni odchodzą a drudzy przychodzą.
Działający przy GOK w Lubszy zespół „Leśne Echo” jak co roku od 9 lat bawił seniorów swoimi piosenkami , wierszykami i kawałami.  Jak co roku odbyły się wybory seniorów roku 2013 na podstawie przeprowadzonych konkursów w kat. piosenki : współczesne i ludowe, taniec: kaczuszki, polka i tango . Seniorami roku 2013 w Mąkoszycach zostali : Stefania Józak i Wawrzyniec Liberda, w Nowym Świecie niestrudzenie od kilku lat Pani Helena Chrzanowska, w Borucicach Państwo Helena i Tadeusz Rabczak, w Rogalicach P. Lidia Haidenreich i P.Edward Flak. Najstarsi seniorzy obecni na imprezie to Janina Byczkowska i Antoni Skulski z Mąkoszyc, Stanisław Skrzypnik z Roszkowic, Helena Chrzanowska z Nowego Światu, Helena Flekij i Kula Józef z Rogalic.
W Dobrzyniu „Seniorami roku 2013” zostali Pani Ludwika Józefkiewicz i pan Bronisław Parkoła z Dobrzynia. Najstarszymi seniorami obecnymi na imprezie byli Pani Anna Szpineta z Błot i Pan Piotr Drozd z Szydłowic. Wybrani „Seniorzy roku 2013” otrzymali z rąk Pana Wójta listy gratulacyjne, bukiety kwiatów i słodycze. Seniorzy bawili się przy piosenkach zespołu i jak przyznali to takie inicjatywy  pozwalają im się  rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.
 
 Dni Seniora w Mąkoszyach:
DSC02106.jpeg DSC02108.jpeg DSC02110.jpeg DSC02111.jpeg
DSC02113.jpeg DSC02117.jpeg DSC02119.jpeg DSC02154.jpeg
 
Dni Seniora w Dobrzyniu:

DSC02637.jpeg DSC02645.jpeg DSC02646.jpeg DSC02647.jpeg

DSC02660.jpeg DSC02663.jpeg DSC02668.jpeg DSC02671.jpeg

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg