Polecamy

Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30 września 2013 r. o godz. 15.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Przedstawienie porządku Zebrania.
  4. Przyjęcie porządku Zebrania.
  5. Analiza proponowanych zmian do LSR.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, jeżeli w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania Członków nie stawi się połowa członków uprawnionych do głosowania, Zarząd ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim dowolnym przez niego wyznaczonym terminie. Brak uprawnionych do głosowania członków w drugim terminie, nie stanowi przeszkody do podjęcia ważnych uchwał Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenie LGD
Stobrawski Zielony Szlak
tel.: 774693637
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg