Polecamy

Gminny konkurs wielkanocny - Wielkanoc w tradycji

  Barwne pisanki, koszyczki, wielkanocne palmy, baranki i świąteczne ciasta oceniano na Gminnym Konkursie Wielkanocnym „Wielkanoc w Tradycji”, który odbył się 21.03.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Michałowicach. Po uroczystym otwarciu i powitaniu zaproszonych gości i uczestników konkursu komisja konkursowa przystąpiła do oceny prac konkursowych. Do konkursu zgłosiły się trzy szkoły podstawowe, siedem sołectw, dwa KGW, dziesięć świetlic wiejskich z terenu Gminy Lubsza. Komisja konkursowa w składzie : Pani Alicja Jakimowska – przewodnicząca komisji oraz członkowie: Pani Aneta Staniszewska i Pan Jan Minosora oceniali prace konkursowe według określonych kryteriów. Komisja brała pod uwagę technikę i pomysłowość dekoracji, ogólny wyraz artystyczny, przywiązanie do tradycji, różnorodność materiałów oraz sposób prezentacji danego stoiska. Najwyżej punktowane były zespoły, które zaprezentowały wymagany w regulaminie komplet świątecznych dekoracji. W przypadku kategorii sołectw i KGW były to pisanki, palma, stroik i ciasto wielkanocne. Szkoły oraz świetlice nie przygotowywały ciasta a jedynie pisanki, palmę i stroik. Uczestnicy konkursu wykazali się wielkim zaangażowaniem w wykonanie pomysłowych, tradycyjnych wielkanocnych dekoracji i przysmaków. Ogromna rozmaitość, kolorystyka, pomysłowość i pracowitość świadczą o przywiązaniu do tradycji zarówno młodego jak i starszego pokolenia. W wyrównanym poziomie prac bardzo trudno było wyłonić najlepszego. Po zakończeniu pracy komisji wszyscy uczestnicy i goście mogli udać się na pyszny żur przygotowany na tę okazję przez „Stołówkę Domową” z Brzegu  
Po długich debatach i szczegółowym obejrzeniu każdej z prac konkursowych, komisja dokonała trudnego wyboru i postanowiła przyznać następujące miejsca.
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Czepielowicach
II miejsce Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach
W kategorii świetlice wiejskie:
I miejsce – świetlica wiejska w Lubszy
II miejsce – świetlica wiejska w Dobrzyniu
III miejsce – świetlica wiejska w Błotach
Za udział – świetlice wiejskie w : Lubiczu, Czepielowicach, Pisarzowicach, Michałowicach, Piastowicach, Szydłowicach, Mąkoszycach.
W kategorii sołectw i KGW:
I miejsce – sołectwo Raciszów
II miejsce – sołectwo Dobrzyń
III miejsce – KGW Kościerzyce
Za udział- sołectwa w: Lubiczu, Piastowicach, Michałowicach, Czepielowicach, Pisarzowicach oraz KGW Błota.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie za zaangażowanie i przygotowanie pięknych stołów i palm jednocześnie pragniemy zaprosić wszystkich na kolejny konkurs wielkanocny, który odbędzie się za rok.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Pawła Fieszaka  – sołtysa wsi Michałowice za bezinteresowną pomoc w przygotowaniach i organizacji konkursu wielkanocnego.
            Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy składa podziękowanie Panu Bogusławowi Gąsiorowskiemu Wójtowi Gminy Lubsza i Panu Januszowi Ostrowskiemu z zespołu  „Leśne Echo” za pomoc w organizacji konkursu wielkanocnego.
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg