Polecamy

Pożyteczne Wakacje 2013

Schowek01.jpeg W ramach konkursu „ Pożyteczne Wakacje 2013” w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Raciszów realizowano projekt współfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi
 pn.  „ Strychowe skarby naszych babć i dziadków – wystawa staroci”
Realizacja projektu trwała od dnia 08.07.2013r do dnia 19.07.2013 r. i zakończyła się wspaniałą wystawą na którą przybyli liczni goście.
Projekt adresowany był do 15 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, która dzięki uczestnictwu w projekcie mogła pogłębić wiedzę na temat renowacji oraz kolekcjonerstwa starych przedmiotów jak również nauczyć się tworzyć wystawę i ekspozycję. Wystawa przygotowana przez dzieci ukazała przemiany zachodzących w sposobie życia mieszkańców wsi , ich pracy w gospodarstwie przy wykorzystaniu ówczesnych narzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego. Podczas trwania projektu dzieci i młodzież samodzielnie przygotowała zaproszenia, afisze, zebrała przedmioty do renowacji od mieszkańców wsi, które często były ukryte na strychach lub w piwnicach domów. Wszystkie zebrane przedmioty zostały oczyszczone i odnowione przez uczestników projektu. W ramach projektu wyjechały do Bierkowic, gdzie miały możliwość zwiedzenia Muzeum Wsi Opolskiej oraz do kina Helios w Opolu. Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy wiejskiej w Raciszowie   na długo zapamięta wspaniałe chwile, gdzie wysiłek przy renowacji przedmiotów połączony został z zabawą .

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg

5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg

9.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg

13.jpeg

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg