Polecamy

Bliżej Natury – Promocja Regionu i Obszarów Stobrawskiego Zielonego Szlaku – warsztaty edukacyjne w zakresie fotografii i ceramiki

Niedaleko Brzegu w Gminie Lubsza w dniach 8-19 lipca 213 roku realizowany był projekt pt.„ Bliżej Natury –Promocja Regionu i Obszarów Stobrawskiego Zielonego Szlaku – warsztaty edukacyjne w zakresie fotografii i ceramiki” finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy. Pan Tomasz Fronckiewicz i Pan Jerzy Andruszko prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą przez 2 tygodnie. Cztery świetlice w Mąkoszycach, Szydłowicach, Michałowicach, Dobrzyniu i biblioteka w Lubszy przygotowała ofertę edukacyjną dla najmłodszych mieszkańców regionu. Dzieci z dużą przyjemnością uczestniczyły w propozycjach prowadzonych przez artystów dając upust fantazji. W całym projekcie uczestniczyło 100 dzieci wraz z młodzieżą gdzie tworzone były grupy składające się z 20 osób z dodatkowym podziałem na grupę ceramiczną i fotograficzną.
Powstało 100 fotografii w formacie 30x40 cm i 100 małych przestrzennych rzeźb ceramicznych przedstawiających walory regionu tzn. plakiety ceramiczne z kościołami z miejscowości , gdzie dzieci pracowały, motywy Fauny i Flory. Uczestnicy warsztatów mieli również zorganizowaną jednodniową wycieczkę do Brzegu do Ratusza i pracowni ceramiki artystycznej. W tym miejscu poznali historię renesansowego obiektu. Zwiedzili bieżącą wystawę w Galerii BCK. Pracownik Punktu Informacji Turystycznej opowiedział o funkcjonowaniu tego punktu jak i o samym budynku znajdującym się w sercu miasta. Potem cała grupa autobusem udała się do Pani Beaty Woźniak, która oprowadziła po własnej artystycznej pracowni pokazując w jaki sposób przygotowuje się ceramikę, jak ją się zdobi stempelkami oraz wypala.
Warsztaty zostały zamknięte uroczystym wernisażem gdzie wszystkie dzieci spotkały się i zobaczyły efekt dwutygodniowej pracy. Podczas słodkiego poczęstunku prezentowane były zdjęcia z rzutnika multimedialnego, który przywołał wspomnienia i przedstawiły wszystkich uczestników. Wiejska świetlica w Dobrzyniu zmieniła swoje oblicze, stała się galerią, gdzie na ścianach i sztalugach zawisły fotografie, a centralnie w sali, na stole, na bordowym obrusie wyeksponowano ceramiki po pierwszym wypale.
Mam nadzieję, że na długo zarówno uczestnicy, jak i prowadzący, pamiętać będą ten pozytywny ferment artystyczny, który sprawił nam wszystkim wiele radości.
Schowek01.jpeg
Wydatek został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Szydłowice 2013.jpeg Dobrzyń 2013.jpeg lubsza 2013.jpeg Mąkoszyce 2013 zajęcia fotograficzne.jpeg

Michałowice 2013.jpeg Szydłowice - zajęcia ceramiczne.jpeg

DSC_4850.jpeg n awernisażu.jpeg podczas wernisażu - ceramika.jpeg uczestnik warsztatów fotograficznych.jpeg

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg