Polecamy

INFORMACJA

Schowek01.jpeg Świetlica Wiejska w Raciszowie w terminie od 08.07.2013r do 19.07.2013 r. jest realizatorem projektu pn.  „ Strychowe skarby naszych babć i dziadków – wystawa staroci”  w ramach konkursu „ Pożyteczne Wakacje 2013” współfinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.
Projekt adresowany jest do 15 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat ze wsi Raciszów.
       Celem projektu jest :
 -  pogłębienie wiedzy, propagowanie kolekcjonerstwa w środowisku wiejskim
 -  umożliwienie dzieciom i młodzieży samokształcenia i zdobywania określonych umiejętności, wskazywanie na kulturalno-wychowawczy wpływ różnych pasji
 -  kształcenie i wyrabianie umiejętności na temat nowego źródła wiedzy jakim jest wystawa i ekspozycja
 -  ukazanie przemian zachodzących w sposobie życia mieszkańców wsi , ich pracy w gospodarstwie przy wykorzystaniu ówczesnych narzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego
 -  budowanie więzi międzyludzkich i budowanie porozumienia społecznego
 
 HARMONOGRAM DZIENNY PROJEKTU :
1 i 2 - dzień wypoczynkowy „Zabawa w plastyków ”
1) Spotkanie uczestników projektu z pracownikiem Galerii w Brzegu na temat: przygotowania, organizacji oraz celów dydaktyczno – wychowawczych wystawy
2) Rysowanie i malowanie zaproszeń w formie afiszy pn. „Strychowe skarby naszych babć i dziadków – wystawa staroci”
3) Na podstawie wykonanych afiszy – wybór najciekawszego projektu i tworzenie afiszy zapraszających na naszą wystawę
4) Opracowanie i drukowanie deklaracji potwierdzających wypożyczenie staroci na wystawę
5).Opracowanie i wykonanie druków metryczek do przedmiotów biorących udział w realizacji projektu wystawy pn. „ Strychowe skarby naszych babć i dziadków – wystawa staroci” z zaznaczeniem nazwy przedmiotu, jego historii i właściciela przedmiotu
 
3 - dzień roboczy„Zbiórka staroci”
1)      Podział dzieci i młodzieży na 3 grupy
2)      Zbiórka zadeklarowanych staroci oraz wręczenie potwierdzenia wypożyczenia staroci oraz zaproszeń na wystawę przez dzieci i młodzież
3)      Dokumentowanie zebranych staroci za pomocą fotografii i opisów przedmiotów
4)      Tworzenie przez dzieci i młodzież kroniki „ Strychowe skarby naszych babć i dziadków”
 
4-5-6- dzień roboczy „Majsterkowanie – nauka poprzez pracę”
1)      Spotkanie ze „Złota rączką” - udzielenie instruktażu i pomoc przy pracach konserwatorskich
2)      Podział dzieci na grupy
3)      Odkurzanie, mycie, czyszczenie staroci
4)      Reperowanie, malowanie, konserwowanie staroci
5)      Rozklejanie afiszy – zaproszeń na wystawę i podsumowanie projektu
 
7 dzień   - wypoczynklowy „Wycieczka do kina i Muzeum Wsi Opolskiej ”
1) Wyjazd do kina Helios w Opolu
2) Zwiedzanie Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach
8 dzień - roboczy „Przygotowanie wystawy”
1)      Przygotowanie i dekoracja lokalu świetlicy
2)      Ustawienie eksponatów
3)      Dołączanie metryczek przy eksponatach
 
9 dzień wypoczynkowy - „Rajd rowerowy na Stobrawskim Zielonym  Szlaku”
1) Propagowanie zdrowego stylu życia
2) Edukacja przyrodnicza i turystyczna
3) Ognisko integracyjne – wspólne śpiewanie piosenek   naszych babć i dziadków
10 dzień wypoczynkowy – „Nasz wspólny sukces”
1)      Przygotowanie poczęstunku (własne domowe wypieki”)
2)      Powitanie gości i uroczyste otwarcie wystawy
3)      Dyskusja czego dokonaliśmy i co osiągnęliśmy
4)      Dokumentowanie wystawy
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg