Polecamy

Aktualności

 • WRĘCZONO ODZNACZENIA ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE W GMINIE LUBSZA

  IMG_1950a.jpeg Dnia 5 lipca 2024r. Urząd Stanu Cywilnego w Lubszy przygotował uroczystość wręczenia odznaczeń przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jubilatom obchodzącym 50 rocznicę ślubu w roku 2023, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy. Na tę uroczystość zaproszono w sumie 24 pary, które wspólnie świętowały Jubileusz Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczał w imieniu Prezydenta RP Wójt Gminy Lubsza – pan Michał Marek, któremu towarzyszyły pracownice Urzędu Gminy w Lubszy. Oprócz medali wręczono kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne

  16-07-2024
 • Zadanie pn.: „Budowa i rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach”

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

  Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Program określa zasady rozdziału i przekazywania dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, przyznawanego na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  W dniu 11 października 2023 r. podpisana została wstępna promesa nr Edycja8/2023/279/PolskiLad, dla Gminy Lubsza do kwoty 1 800 000,00 zł

  W dniu 10 lipca 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie pn. „Budowa i rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach w podziale na dwie części:

  Część I: „Przebudowa z rozbudową i nadbudową domków letniskowych oraz remont dachów na terenie ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach”

  Część II: „Rozbiórka oraz budowa pomostu na terenie ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach”

  Termin składania ofert upływa w dniu 06 sierpnia 2024 r.

  Obraz1.jpeg

  15-07-2024
 • Ogłoszenie

  Urząd Gminy w Lubszy poszukuje domów dla dwóch  kotków. Koty są w dobrym stanie zdrowotnym. Osoby chętne do przygarnięcia kotów proszę o kontakt z Urzędem Gminy w Lubszy pod numerem tel.  77 4118630 wew. 134

  koty.jpeg

  15-07-2024
 • Informacja

  Informuję, że od 01.08.2024r. Wójt Gminy Lubsza przyjmuje interesantów w środy  od godz. 13.00 do godz. 15.00

  11-07-2024
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/292/2022 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza.

  Do pobrania:

  PDFkonsultacje.pdf (111,13KB)

  10-07-2024
Wszystkie aktualności
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg