Polecamy

Aktualności

 • Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

  WOT - 1.jpeg W związku ze wznowieniem terminów zapoznań ochotników z warunkami pełnienia terytorialnej służby wojskowej w jednostkach WOT oraz licznymi pytaniami kierowanymi do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu informujemy, że nabór ochotników do pełnienia tej formy ochotniczej służby wojskowej trwa.

  28-05-2020
 • WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

  pilny komunikat.jpeg

  W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informuję,
  że wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie lub za pomocą komunikacji elektronicznej:

  • Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
  • telefon - 77 411 86 15, 77 411 86 29, 77 411 86 30
  • fax - 77 411 86 30
  • poczta e-mail –
  • platforma e-puap, skrytka: /8ql2w2nd4n/SkrytkaESP

  Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe wyłącznie poprzez urnę postawioną przy wejściu do Urzędu.  

  W sprawach niecierpiących zwłoki wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie
  (m.in. dotyczących sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego lub meldunku), należy umawiać się z pracownikami telefonicznie:

  1. Urząd Stanu Cywilnego - telefon 77 411 88 10
  2. Ewidencja ludności – telefon 77 411 86 30 wew. 132

  W pozostałych sprawach możliwy jest tylko kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym, który będzie decydować o osobistym załatwieniu sprawy:

  1. Podatki – telefon 77 411 86 30 wew. 130, 142
  2. Budownictwo, plan zagospodarowania przestrzennego – telefon 77 411 86 30 wew. 123
  3. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami – telefon 77 411 86 30 wew. 134
  4. Gospodarka nieruchomościami – telefon 77 411 86 30 wew. 136
  5. Sekretariat – telefon 77 411 86 30 wew. 121

  Dane kontaktowe do jednostek podległych:

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy tel. 77 411 87 46, 77 412 08 30, e-mail:
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy tel. 77 411 86 16, e-mail:

  Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

  13-03-2020
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  27-05-2020
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

  27-05-2020
 • Harmonogram szczepień psów

  Wójt Gminy Lubsza we współpracy z lekarzami weterynarii  informuje, że na terenie Gminy Lubsza odbędą się szczepienia psów przeciw wściekliźnie

  27-05-2020
Wszystkie aktualności