Polecamy

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                       Lubsza, 03.04.2013
GK.272.18.2013
  
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający:
 
 Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
tel/fax 77 411 86 30
e-mail:  lub
 
 zaprasza do złożenia oferty na:
 
 II. Przedmiot zamówienia:
 
Maszyna czyszcząco-zbierająca o zasilaniu elektrycznym
do czyszczenia powierzchni Lumaflex Linosport Classic
 
Maszyna przeznaczona jest do czyszczenia podłogi w hali sportowej wykonanej z nawierzchni Lumaflex Linosport Classic oraz podłogi na korytarzach szkolnych wykonanej z płytek ceramicznych typu gres. Maszyna musi pozwalać na czyszczenie nawierzchni Lumaflex Linosport Classic zgodnie z zaleceniami czyszczenia i pielęgnacji producenta: Tarkett S.p.a.
 
Przedmiot zamówienia musi spełniać, co najmniej, następujące wymagania:
 
1. zasilanie elektryczne 230-240V / 50 Hz;
2. wydajność teoretyczna, co najmniej 1200 m2/godz.;
3. szerokość robocza, co najmniej 400 mm
4. regulowana wysokość rękojeści umożliwiająca dostosowanie do wzrostu osoby obsługującej;
5. pojemność zbiorników na wodę czystą i brudną, co najmniej 20 l każdy;
6. maksymalny poziom hałasu 70 dB;
7. gwarancja producenta min. 24 miesiące;
8. instrukcja w języku polskim;
9. termin dostawy do 21 dni od złożenia zamówienia;
10. maszyna powinna być kompletna, zawierać wszystkie elementy niezbędne do
       natychmiastowego rozpoczęcia pracy, w tym komplet uchwytów do padów, komplet szczotek
      i ściągaczek;
11. bezpłatne szkolenie personelu po dostawie urządzenia.
 
 
 
Do oferty należy dołączyć informację:
 
1. o zasadach obsługi posprzedażowej w ramach serwisu gwarancyjnego, terminach usuwania
    usterek, ilości przeglądów gwarancyjnych, w tym kalkulację kosztów przeglądów w okresie
gwarancji z podaniem kosztów wszystkich elementów przeglądów gwarancyjnych, takich jak koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny, koszty obowiązkowej wymiany elementów
maszyny, itp.,
 
2. o zasadach obsługi posprzedażowej w ramach serwisu pogwarancyjnego (dostęp do części
     zamiennych i akcesoriów, naprawy, okresowe przeglądy, terminy realizacji, kalkulacja kosztów
    serwisu).
 
III. Termin złożenia oferty: 25 kwietnia 2013r. do godz. 15.00 (oferta w formie papierowej).
 
IV. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy w Lubszy
49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16.
 
V. Głównym kryterium wyboru oferty będzie wartość oferty brutto będąca sumą ceny brutto
dostawy kompletnej maszyny do hali sportowej w Mąkoszycach, ul. Pocztowa 4, 49-315 Mąkoszyce wraz z bezpłatnym szkoleniem personelu po dostawie urządzenia oraz kosztów brutto obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, obejmujących koszty wszystkich elementów przeglądów gwarancyjnych, takich jak koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny, koszty obowiązkowej wymiany elementów maszyny, itp.
 
VI. Warunki płatności: wynagrodzenie płatne po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do hali sportowej w Mąkoszycach, ul. Pocztowa 4, 49-315 Mąkoszyce  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury od dostawcy. Płatność za przeglądy gwarancyjne - po ich wykonaniu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury.
 
VII. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania:
 
Jacek Chabior – tel.: 77 411 86 30 w. 136
 
VIII. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego (załącznik w formacie WORD do pobrania na stronie internetowej urzędu)

 Do pobrania: DOCXFormularz ofertowy..docx (20,41KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg