Polecamy

Ogłoszenie

Otwarty konkurs na realizację przez organizcje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza

Do pobrania:

PDFogloszenie.pdf

PDFwzor oferty.pdf