Polecamy

„ Plecak kluczowych kompetencji”

W związku z realizacją projektu pn. „ Plecak kluczowych kompetencji” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

Załacznik do pobrania:

 DOCzapytanie ofertowe.doc (317,50KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg