Polecamy

Wakacje w świetlicach wiejskich gminy Lubsza

Wakacje  w świetlicach wiejskich gminy Lubsza

 Wzorem lat ubiegłych Gminy Ośrodek Kultury w Lubszy  zorganizował  w 20 świetlicach wiejskich  we współpracy z bibliotekami 4 godzinne  zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie :

 • Warsztaty plastyczne
 • Poszukiwanie skarbów
 • Gry planszowe
 • Wieczory biblioteczne
 • Szaleństwa kulinarne
 • Konkurs fotograficzny pn. „Gmina Lubsza w 8 lat po wejściu do Unii Europejskiej”
 • Redagowanie gazetek świetlicowych
 • Konkurs plastyczny „Moja pocztówka z wakacji”
 • Sportowe wtorki
 • Zabawy i gry świetlicowe
 • Gminny Między Świetlicowy Turniej   Sportowy o Puchar Wójta Gminy
 • Rajdy rowerowe do  Stobrawskiego Parku Krajoznawczego
 • Piknik na Florydzie
 • Spotkania z najstarszymi mieszkańcami sołectw

W zajęciach wakacyjnych uczestniczy ogółem  ok.230 osób . Zajęcia prowadzone są w oparciu na pomysły dzieci.

W dniu 10 lipca  na boisku sportowym w Dobrzyniu odbył się Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy w którym uczestniczyło 120 dzieci i młodzieży z całej gminy. Turniej  odbywał się w 9 konkurencjach sportowych: skoki w workach, owijanie w papier (mumia),rzut jajkiem, balon w parach, bieg z szarfą, odbijanie piłki głową, rzut piłka do celu, rzut butem na odległość, przeniesienie w kubeczku wody do celu. I miejsce i Puchar Wójta Gminy otrzymała świetlica w Mąkoszycach, II miejsce – świetlica w Michałowicach, III miejsce świetlica w Dobrzyniu. Dla świetlicy w Błotach, Szydłowicach, Lubszy, Piastowicach, Nowym Świecie, Czepielowicach, Kościerzycach, Lubiczu, Śmiechowicach, Garbowie, Borucicach. Turniej przebiegał w bardzo milej atmosferze a prowadzili go Pan Wiesław Kołtowski Prezes  Gminnego Stowarzyszenia LZS w Lubszy oraz pracownicy Ośrodka Kultury w Lubszy. Każda świetlica otrzymała dyplom za udział i  nagrodę rzeczową w postaci sprzętu  sportowego. Gośćmi honorowymi  byli radni gminy Lubsza Pan Janusz Zieliński, Pan Zbigniew Skibiński , Pani Agata Bednarz równocześnie  pracownik świetlicy w Dobrzyniu , Pan Bogusław Gasiorowski Wojt Gminy  i Pani Jolanta Kuziemska  Skarbnik Gminy. Bardzo dużą popularnością  cieszą się takie formy spędzania czasu wolnego jak :

wieczory w bibliotekach, kulinarne szaleństwa, poszukiwanie skarbów, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczne i konkursy.

kulinarne szalenstwa Dobrzyn.jpeg kulinarne szalenstwa Lubsza.jpeg turniej sportowy swietlic II miejsce.jpeg

turniej swietlic III miejsce.jpeg wieczor w bibliotece Lubsza.jpeg wieczor z duchami biblioteka w Lubszy.jpeg

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg