Polecamy

Ogłoszenie

Zawiadamiam  mieszkańców wsi Lubsza, że 15.07.2024r. o godz. 16.30. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy odbędzie się Zebranie Wiejskie.

 

Porządek Zebrania :

1. Przedstawienie porządku, zatwierdzenie.

2. Zatwierdzenie Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji 2022 - 2024.

4. Zapoznanie ze statutem sołectwa w części dotyczącej wyboru Sołtysa.

5. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

6. Wybór Sołtysa wsi na kadencję 2024-2029.

7. Wybór Rady Sołeckiej na kadencję 2024-2029.

8. Pytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania w terminie podanym w harmonogramie, następne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu po upływie 30 minut ( tj. o godz. 17.30 ) i ustalenia Zebrania będą wiążące bez względu na ilość osób biorących w nim udział .

Wójt Gminy Lubsza

 /-/   Michał Marek

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg