Polecamy

Ogłoszenie o zebraniu

Zawiadamiam  mieszkańców wsi Czepielowice, że 19.06.2024r. o godz. 19.00. w Świetlicy Wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek Zebrania :

1. Przedstawienie porządku, zatwierdzenie.

2. Zatwierdzenie Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej.

4. Wybory uzupełniające Rady Sołeckiej na kadencję 2022-2027.

5. Pytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg