Polecamy

Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami

Urząd  Gminy w Lubszy informuje, że w terminie do dnia 04 czerwca 2024r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 r.

Wnioski można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza lub w pokoju nr 12

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres tut. Urzędu Gminy.

Do pobrania: PDFWniosek_o_szacowanie_strat_2024.pdf (247,51KB) DOCXWniosek_o_szacowanie_strat_2024.docx (26,00KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg