Polecamy

Informacja

 
Informacja o konkursie
 
Świetlica Wiejska w Dobrzyniu
w terminie 02.07.2012 r. do 13.07.2012r. jest  realizatorem projektu
pn. „Jak dbamy tak mamy – Nasze Zielone Eldorado „
w ramach konkursu POŻYTECZNE WAKACJE 2012 współfinansowanego
przez Fundację Wspomagania Wsi
 
Projekt adresowany jest do 20 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 
od 8 do 18 lat ze wsi Dobrzyń .
 
Celem projektu jest :
·        nauka poprzez pracę , pogłębienie wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych zagospodarowania placów i skwerów oraz tworzenia aranżacji przyrodniczych,
·        kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym w miejscu zamieszkania
·        podniesienie świadomości ekologicznej uczestników projektu
·        zachęcenie do wspólnego działania na rzecz wsi i integracji społecznej
 
Wykaz zaplanowanych zadań :
 
·        Prace porządkowe - przygotowanie terenu pod jego urządzenie ( usuwanie kamieni , koszenie starych traw, usuwanie korzeni i innych zanieczyszczeń, wyrównanie terenu), nawiezienie ziemi
·        Przygotowanie rabat   pod zasadzenie kwiatów, drzew i krzewów
·        Wycieczka do szkółki drzew i krzewów
·        Sadzenie drzew ,krzewów i kwiatów
·        Końcowe prace porządkowe – przygotowanie do otwarcia
·        Wycieczka do Jura Parku w Krasiejowie
·        Rajd rowerowy do Grodziska „Ryczyn”
·        Zajęcia plastyczne i konkursy
·        Odwiedziny studyjne w gospodarstwach domowych pod hasłem „Nie krzywdź zwierząt – okaż serce”
·        Podsumowanie naszego projektu
 Harmonogram dzienny :     
 
              1 dzień - „ Burza mózgów”
 
·        Przedstawienie pomysłów dotyczących   aranżacji w upiększaniu
placu, klasyfikacji i gatunków drzew, krzewów oraz kwiatów do  
     nasadzeń w wyznaczonych miejscach ( wstępne pomysły były  
     przedstawione przy deklaracji uczestnictwa w projekcie)
·        Opis pomysłów na dużym arkuszu papieru
·        Wybranie jednego docelowego pomysłu drogą losowania.
·        Gromadzenie dokumentacji w celu wykonania kroniki ( zdjęcia , wycinki prasowe itp.)
 
             2 dzień - „ Wykonujemy pracę projektową afiszy”
 
·        Zapoznanie dzieci z metodą sporządzania szkiców , projektów i szablonów
·        Tworzenie ilustrowanych afiszy dot. ochrony zwierząt domowych
·        Wybieramy najciekawsze szkice i projekty i tworzymy własny
 afisz
 
           3 i 4 dzień - „ Porządkujemy plac przeznaczony pod nasze  
                  „Nasze Zielone Eldorado”
                       
·        podział na grupy i przydział prac
·        usuwanie samosiejek drzew i innych roślin
·        usuwanie kamieni i innych zanieczyszczeń
·        porządkowanie całego terenu
·        przygotowanie podłoża do nasadzeń
            
          5 dzień – „Wycieczka do Szkółki Drzew i Krzewów w miejscowości  
                     Dobrzyń gmina Lubsza połączona z zakupem materiału do
                     sadzenia
 
·        zwiedzanie szkółki
·        poznanie gatunków i nazw krzewów , drzew i roślin ozdobnych
·        wybór krzewów i roślin ozdobnych do sadzenia
          
       
        6 dzień – „Jesteśmy sobie ogrodnikami i szkółkarzami”
 
·        przygotowanie materiału do sadzenia
    przy śpiewie piosenki „Jestem sobie ogrodniczka”
·        kopiemy doły pod krzewy i rośliny ozdobne
·        nawadnianie wodą i nawożenie
·        sadzenie roślin
 
.       7 dzień – Rajd rowerowy do Grodziska „Ryczyn” – leżącego po      
          prawej stronie rzeki Odry ,graniczący z gminą Lubsza
 
·        propagowanie zdrowego stylu życia
·        przybliżenie stanu zasobów przyrody i kultury historycznej
·        edukacja przyrodnicza i turystyczna
      
      8 dzień - „ Nie krzywdź zwierząt okaż serce” i pielęgnacja
      „ Naszego Wiejskiego Eldorado
 
·        Spotkanie z wolontariuszami pracującymi w Przytulisku dla zwierząt w Brzegu
·        Nasze wizyty   w 128 gospodarstwach domowych przez grupy 4 osobowe
·        Rozklejanie afiszy i roznoszenie ulotek na temat ochrony zwierząt
domowych
·        Pielęgnacja naszego ogródka; poprzez nawadnianie
 
      9 dzień – Wyjazd do Jura Parku w Krasiejewie woj. opolskie
      „ Naszego Wiejskiego Eldorado
 
·        Warsztaty paleontologiczno – plastyczne
·          Kino 5 D
·         Zwiedzanie z przewodnikiem
 
        10 dzień – „Jak dbamy tak mamy – Nasze Wiejskie Eldorado” – nasz 
        sukces
·        opracowanie programu promocyjnego „Nasze Wiejskie Eldorado” wg pomysłu dzieci i młodzieży
·        przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości ( własne domowe produkty)
·        uroczyste otwarcie , wspólne ognisko
·        program artystyczny dzieci – pn.„ Nasze Zielone Eldorado”
·        prace nad uzupełnieniem kroniki
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg