Polecamy

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kościerzycach

Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu w miesiącu maju na budowę świetlicy w Kościerzycach. Gmina Lubsza posiada pozwolenie budowlane wraz z uzgodnieniami konserwatora zabytków na przebudowę istniejącego przedszkola
w Kościerzycach na świetlicę sołecką. Istniejący budynek będzie stanowił zaplecze budowane sali, natomiast nowa część będzie z nim połączona. W nowobudowanej części będą znajdować się toalety dla kobiet, toalety dla mężczyzn, a także toalety dla osób niepełnosprawnych oraz sala imprezowo – taneczna (sala spotkań) o powierzchni 200 m2.  Kościerzyce to duża wieś Gminy Lubsza, w której zdaniem Wójta musi być porządna świetlica wiejska, na którą tak wiele lat czekają mieszkańcy.

Urząd Gminy w Lubszy

mapka.jpeg

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg