Polecamy

Remont drogi powiatowej w Czepielowicach coraz bliżej

Pismem nr GPD.7021.3.2024 w dniu 04.01.2024 r. Wójt Gminy Lubsza zwrócił się do Starosty Powiatu Brzeskiego z zapytaniem o plany wykonania remontu drogi powiatowej nr 1157 O w Czepielowicach.

Pismem nr DR.7010.2.2024.IK z dnia 31.01.2024 r. Starosta Brzeski poinformował Wójta Gminy Lubsza o planach realizacji robót budowlano-drogowych drogi powiatowej nr 1157 O w Czepielowicach w ramach środków z programu Polski Ład w roku 2024. Obecnie trwają prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na zadania związane z modernizacją infrastruktury drogowej na drogach powiatowych. Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski jest przekonany, że ze względu na bardzo zły stan drogi, zostanie ona naprawiona w pierwszej kolejności. Jednocześnie deklaruje, że wkład własny na realizację ww. zadania zostanie sfinansowany w 50% ze środków finansowych Gminy Lubsza.

W wyborach w dniu 7 kwietnia br. ponownie został wybrany pan Tomasz Komarnicki Radny Powiatowy, który dotychczas jest Członkiem Zarządu, przedstawicielem w Komisji Drogowej, wybranym przez mieszkańców, między innymi Gminy Lubsza. Czas najwyższy, aby potwierdził swoimi działaniami obdarowane zaufanie mieszkańców, między innymi Czepielowic.

 

Urząd Gminy w Lubszy

zdjecie.jpeg

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg