Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza z dnia 26.03.2024 r. w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2024.

Do pobrania: PDFzakończenie konsultacji.pdf (191,24KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg