Polecamy

Informacja

Wójt Gminy Lubsza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Gminy Lubsza podjęła uchwałę Nr LII/471/2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030.

Z treścią dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy oraz w formie elektronicznej na w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza

https://bip.lubsza.ug.gov.pl/12374/783/nr-lii4712024-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-lubsza-na-lata-2023-2030.html

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg