Polecamy

XXIV edycja konkursu „Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Inicjatywie tej, od 2011 roku, patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promocja: przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców; innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”; działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu; włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy; przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Warunki przystąpienia do konkursu:
Do XXIV edycji konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r.
Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs ,,Sposób na Sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka
doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.

Regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem:
https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg