Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie  informacji o wynikach  konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji

Do pobrania: PDFZarządzenie WG.pdf (112,34KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg