Polecamy

Informacja Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia  13.02.2024r.

GN .6840.17.2023

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Informuje: w dniu 06.02.2024r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w Nowym Świecie, oznaczonej jako działka nr  301/6 o pow. 0,1813 ha i udział 1/6 w działce nr 301/5 o pow. 0,1130 ha.

Dla nieruchomości   prowadzone są księgi wieczyste dla działki nr 301/6 KW  OP1B/00020813/0, dla działki nr 301/5 KW OP1B/00048425/5  w Sądzie Rejonowym  w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza działki położone są na terenie  zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 12.5. MZ,MJ.

Cena wywoławcza –   67 000,00 zł + podatek VAT

Wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu  z dnia  15.12.2023r.  –  jedna osoba wpłaciła wadium .

Liczba osób  dopuszczonych do  przetargu –  1 osoba,

Liczba osób  niedopuszczonych do  przetargu -  brak,

Cena osiągnięta w przetargu -  67 650,00 zł  + podatek VAT.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:  Bartłomiej Rychłowski.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia 13.02.2024. do dnia 19.02.2024r.  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy, Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

                                                                                                                            

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

Lubsza, dnia 13.02.2024r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg