Polecamy

Ogłoszenie  o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości w celu komunalizacji mienia

Informuje się mieszkańców Gminy Lubsza, że w tut. Urzędzie Gminy (pokój nr 6 parter) została wyłożona do wglądu dokumentacja w sprawie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Termin wyłożenia dokumentacji wyznacza się od dnia 31.01.2024r. do 02.03.2024r.

W tym czasie można składać wszelkie zastrzeżenia i uwagi.

Komunalizacji podlega niżej wymieniona nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako:

- Błota: działka nr 218 o pow. 0,4400ha.                             

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

Izydora Małecka

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg