Polecamy

Informacja Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia  18.01.2024r.

GN .6840.11.2023

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Informuje: w dniu 11.01.2024r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w Kościerzycach, oznaczonej jako działka nr  108/14 o pow. 0,0782 ha.

Dla nieruchomości   prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020790/2  w Sądzie Rejonowym  w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza nieruchomość położona jest na terenie   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 5.26. MZ,MJ.

Cena wywoławcza –   50 000,00 zł

Wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu  z dnia  21.11.2023r.  –  brak .

Liczba osób  dopuszczonych do  przetargu –  brak,

Liczba osób  niedopuszczonych do  przetargu -  brak,

Cena osiągnięta w przetargu -  przetarg zakończył się wynikiem negatywnym .

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: - brak.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia 18.01.2024. do dnia 24.01.2024r.  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy, Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

                                                                                                                            

Wójt     

Bogusław  Gąsiorowski

Lubsza, dnia 18.01.2024r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg