Polecamy

Informacja Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia  17.01.2024r.

GN .6840.10.2023

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Informuje: w dniu 10.01.2024 r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w Kościerzycach, oznaczonej jako działka nr  434/8 o pow. 0,1448 ha.

Dla nieruchomości   prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020790/2  w Sądzie Rejonowym  w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza nieruchomość położona jest na terenie  zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 5.8. MZ,MJ.

Cena wywoławcza –   85 000,00 zł + podatek VAT

Wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu  z dnia  21.11.2023r.  –  jedna osoba wpłaciła wadium .

Liczba osób  dopuszczonych do  przetargu –  1 osoba,

Liczba osób  niedopuszczonych do  przetargu -  brak,

Cena osiągnięta w przetargu -  85 850,00 zł  + podatek VAT.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:  Rafał i Ewelina Wolak.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia 17.01.2024. do dnia 23.01.2024r.  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy, Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.             

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

 

Lubsza, dnia 17.01.2024r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg