Polecamy

Program MALUCH+ 2022-2029

 • Dofinansowanie  klubu dziecięcego  z programu „MALUCH+” 2022–2029”

  logo Maluch.jpeg

  Nazwa zadania:
  „Dofinansowanie Klubu Dziecięcego w Dobrzyniu  z programu „MALUCH+” 2022–2029”

  Beneficjent:
  Gmina Lubsza , 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16

  Tworzenie nowych miejsc opieki ze źródeł KPO

  Dofinansowanie z Programu „MALUCH+” 2022-2029  jest przeznaczone wyłącznie na adaptację pomieszczeń  do potrzeb  małych dzieci, a jego efektem jest utworzenie 16 nowych miejsc opieki w dla dzieci poniżej 3 roku życia w miejscowości Dobrzyń .

  W ramach zadania związanego z tworzeniem nowych miejsc opieki finansowanego ze środków KPO zaplanowano wykonanie następujących prac:

  1. Adaptację i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w celu utworzenia klubu
   • przeprowadzono  prace budowlane zewnętrzne w tym m.in.: wymiana drzwi   wraz z obróbką obsadzenia, wymiana fragmentów elewacji w celu dostosowania przepisów pożarowych ( wymiana  drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wraz z schodami)
   • wykonano podjazd dla  osób niepełnosprawnych
   • wykonano instalację  fotowoltaiczną  
   • pompa ciepła
   • wykonano   instalację wodno– kanalizacyjną do pieca kuchennego
   • wykonano   modernizację  oświetlenia
   • przeprowadzono  prace wykończeniowe: w tym m.in.: montaż wyposażenia sanitarnego w tym ustępy, umywalki
   • inne prace konieczne do zrealizowania zadania wynikłe w trakcie jego realizacji.
  1. Zakup i montaż wyposażenia - m.in.: meble (np.: zestawy mebli/regałów do sali, stoły i krzesała, zabawki i pomoce dydaktyczne  do prowadzenia zajęć ( inne elementy wyposażenia (np.:  komplety pościeli, bujaki, pufy, dywany i maty, naczynia, komputer, piec kuchenny  konwekcyjno-parowy elektryczny   z bezpośrednim natryskiem .
  2. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - w ramach  budowy  placu  wykonano    ogrodzenie  oraz doposażono  plac  w  urządzenia zabawowe w tym: huśtawka  , zjeżdżalnia mini, most linowy, wiata  o wymiarach  4 x6m , domek, piaskownica, bujak na sprężynie , bujak przestrzenny, bujak koniczynka  itp.
  3. Działania związane z promocją i informacją o realizowanym zadaniu dofinansowanym ze środków KPO.
  4. Inne  działania : zakupiono   program komputerowy (licencje  dla modułu  Księgowość  Finansowo-Budżetowa  oraz Kadry i Płace .

  Grupy docelowe:

  Z realizacji Zadania skorzystają dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także ich rodzice i opiekunowie.

  Cel zadania:

  Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym  i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki Programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu do instytucji opieki. Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia - w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry.

  Wartość zadania:

  Gmina otrzyma środki  finansowe z  Krajowego Planu Odbudowy  i Zwiększenia Odporności (KPO)  oraz  z budżetu państwa (BP) na finansowanie  podatku VAT  o łącznej wartości  417 982,73 zł, w tym :

     KPO – 368 292,68  zł
     BP –      49 690,05  zł

  Okres realizacji:

  od 22 maja 2023 r.

  do 02 stycznia 2024 r.

  Ogromnym wsparciem będzie  również dofinansowanie na utrzymanie przez okres 3 lat wszystkich nowo utworzonych miejsc opieki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), które wyniesie około 836 zł miesięcznie na każde z nowo utworzonych miejsc, łącznie 481 536,00 zł . okresie 36 miesięcy.

  Wójt

  Bogusław Gąsiorowski

                                                                         

  21-12-2023
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg