Polecamy

Obowiązki posiadacza zwierzęcia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu przypomina o obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, który nakłada na posiadaczy art.  42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075).

Wyżej wymieniona ustawa przewiduje odpowiedzialność karną posiadacza bydła, owiec lub kóz za uchylanie się od tego obowiązku.

Zgłoszenia padnięcia zwierząt można dokonać telefonicznie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu lub do najbliższego lekarza weterynarii  lub pocztą lub elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie: http://www.piw-brzeg.pl/druki-do-pobrania

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg