Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie  konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji 

Do pobrania:

PDFProgram Wspólpracy na 2024r.pdf (424,80KB)

PDFformularz konsultacji 2024.pdf (145,27KB) DOCformularz konsultacji 2024.doc (34,00KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg