Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 19 października  2023 r. o godz. 14.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XLVII/2023 z Sesji Rady Gminy Lubsza  z  dnia 21 września 2023 r.
 4. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 ze szczególnym uwzględnieniem wyników nauczania w gminnych placówkach oświatowych oraz stan przygotowań placówek do roku szkolnego 2023/2024.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 6. Informacja o Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 7. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 8. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 9.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 10. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2023 rok,
 2. wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza,
 3. nadania nazwy ulicy „Brzozowa” w miejscowości Lubsza,
 4. nadania nazwy ulicy „Elektryczna”  w miejscowości Lubsza,
 5. nadania nazwy ulicy „Wichrowe Wzgórza” w miejscowości Lubsza,
 6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kościerzyce,
 7. powołania komisji skrutacyjnej,
 8. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Brzegu  na kadencję od 2024 r. do 2027.
 1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg