Polecamy

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBSZA z dnia 07.09.2023 r.

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XLV/394/2023 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 czerwca 2023r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030 zawiadamiam, że w dniach od 15.09.2023 r. do 09.10.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

2. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 15.09.2023 r. do 09.10.2023 r.

3. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2023 r. (decyduje data wpływu):

  • drogą elektroniczną na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza w godzinach pracy urzędu
  • poprzez formularz uwag on-line https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubsza_gpr_formularz

4. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.lubsza.ug.gov.pl i bip.lubsza.ug.gov.pl.

Wójt Gminy Lubsza

Do pobrania:

PDFGPR_Lubsza.pdf (2,93MB)

PDFKIERUNKI ZMIAN F-P.PDF (1,85MB)

DOCXFormularz konsultacji_ projekt GPR.docx (26,28KB) PDFFormularz konsultacji_ projekt GPR.pdf (412,99KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg