Polecamy

Zgłaszanie projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030

Zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektu rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030, dzięki czemu będą mieć Państwo szansę ubiegania się o dofinansowanie swojego pomysłu ze środków unijnych lub zdobycia dodatkowych punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez instytucję ogłaszającą konkurs.

Nabór prowadzony jest w terminie do 07.08.2023r.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczone zostały dwa podobszary rewitalizacji: Mąkoszyce oraz Kościerzyce na których zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030

Prosimy o zaznajomieni się z załączoną do ogłoszenia Informacją o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych.

Sposób zgłoszenia projektów:

    • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza;

    • w formie elektronicznej, korzystając z poniższego linka:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/fiszka_gpr_lubsza  

Formularz w wersji papierowej można złożyć:

    • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza (sekretariat - parter lub pokój nr 12);

    • przesłać listem na adres: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza na lata 2023-2030:

Urząd Gminy w Lubszy

tel. 774118630 wew. 134

e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl

W załączeniu:

PDFFiszka ogólna.pdf (456,75KB)

PDFInformacja o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027.pdf (566,64KB)

PDFuchwala 387-2023.pdf (34,35MB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg