Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Lubsza w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.

Do pobrania: PDFzarządzenie 75-2023.pdf (190,91KB)

Baner Cyfrowa Gmina