Polecamy

Informacja po przetargu

Lubsza, dnia  27.06.2023r.

GN .6840.3.2023

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Informuje: w dniu 20.06.2023r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w Czepielowicach, oznaczonej jako działki nr  1366 o pow. 0,3074 ha.

Dla nieruchomości   prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020821/9  w Sądzie Rejonowym  w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza nieruchomość położona jest na terenie  upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy, ozn. na rysunku planu symbolem RP.

Cena wywoławcza –   15 000,00 zł

Wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu  z dnia  08.05.2023r.  –  pięć wpłat wadium .

Liczba osób  dopuszczonych do  przetargu –  5 osób,

Liczba osób  niedopuszczonych do  przetargu -  brak,

Cena osiągnięta w przetargu -  28 700,00 zł .

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:  Nowacka Anna i Nowacki Artur.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia  27.06.2023r. do dnia 03.07.2023r.  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy, Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

                                                                                                                             

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

Lubsza, dnia 27.06.2023r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg