Polecamy

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do prac nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego

Szanowni Państwo,

gminy i powiat działające w Subregionie Brzeskiem są w trakcie prac nad Strategią Rozwoju Subregionu Brzeskiego na najbliższe lata.

Zgodnie z Umową Partnerstwa Polityki Spójności 2021-2027, instrument IIT przewidziany jest do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego IIT.

Na podstawie opracowanej Strategii Subregion Brzeski będzie wdrażał tzw. Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) w województwie opolskim. Projekty realizowane w ramach  IIT mają się przyczynić do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie szerokiego katalogu podmiotów społeczno-gospodarczych przy pracach nad Strategią.

W związku z tym informujemy o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do prac nad przygotowaniem i wdrażaniem ww. Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego. Celem prowadzonego naboru jest wyłonienie partnerów społeczno-gospodarczych działających m.in. w obszarach społeczeństwa obywatelskiego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych czy organizacji działających na rzecz ochrony środowiska. Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania oraz realizacji.

Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w tworzeniu i konsultowaniu Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego. Nabór partnerów będzie trwał do dnia 23 czerwca 2023r. Warunkiem przystąpienia do naboru jest wypełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej: https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregionbrzeski_nabor_partnerow.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Panem Kordianem Gawlikiem pod numerem telefonu 33 851 44 81 lub poprzez adres e-mail: kordian.gawlik@deltapartner.org.pl.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg