Polecamy

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 2023

Poznaj Polskę.jpeg

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 2023

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie, w którym po raz pierwszy  biorą udział  szkoły  podstawowe dla których organ em prowadzącym jest Gmina Lubsza . Zadaniem programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wspomaga realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Przyznane przez MEiN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

1. W 2023 r. wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej przyznano następującym szkołom:
1)   Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Mąkoszycach   (2 wycieczki szkolne) –

      14 524,80 zł  (całkowita wartość zadania: 18 156,00  zł),
2)   Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Wojny Światowej  w Czepielowicach 

       (1 wycieczka szkolna) – 5 000,00 zł (całkowita wartość zadania 7 750,00 zł).

2.Całkowita wartość zadania w ramach w/w przedsięwzięcia wynosi 25 906,00, w tym otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej 19 524,80 zł, finansowy wkład własny 6 381,20zł.

Dofinansowanie wycieczek wynosi  do 80%.

logo--poznaj-polske.jpeg

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg