Polecamy

Ogłoszenie

o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości w celu komunalizacji mienia

Informuje się mieszkańców Gminy Lubsza, że w tut. Urzędzie Gminy (pokój nr 6 parter) została wyłożona do wglądu dokumentacja w sprawie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Termin wyłożenia dokumentacji wyznacza się od dnia 16.05.2023r. do dnia 14.06.2023r.

W tym czasie można składać wszelkie zastrzeżenia i uwagi.

Komunalizacji podlegają niżej wymienione nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

-  Kościerzyce: działka nr 303/1 o pow. 0,0900 ha,

- Kościerzyce:  działki nr 406/2 o pow. 0,1700  ha,

- Nowy Świat: działka nr   69/6 o pow. 0,1800 ha,

- Szydłowice: działka nr 161/1 o pow. 0,1900 ha,

- Szydłowice: działka nr 365 o pow. 0,1400 ha.

Przewodniczący Komisji  Inwentaryzacyjnej 

Izydora  Małecka

 

Baner Cyfrowa Gmina