Polecamy

Realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Lubsza.

granty PPGR.jpeg

Od 04 maja 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy odbywa się przekazywanie  sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

Projekt jest skierowany dla dzieci, których rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni pracowali w nieistniejących już Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Celem projektu jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR-ów.

Gmina Lubsza otrzymała na ten cel 477 896,00 złotych, dzięki czemu w ramach realizacji zadania został dokonany zakup 185 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office. Oprócz sprzętu komputerowego, część pozyskanych środków przeznaczono na zakup dodatkowych akcesoriów: toreb na laptopy, myszy komputerowych przewodowych, słuchawek.

- Jak mówi Wójt Bogusław Gąsiorowski jest to najbogatsze wyposażenie w Polsce w tym Programie.

Sprzęt komputerowy łącznie z  oprogramowaniem przekazywany jest na podstawie umowy na własność rodzicom dzieci lub pełnoletnim uczniom, którzy złożyli wymagane dokumenty
i tym samym zostali zakwalifikowani do projektu.

Z nowych urządzeń zadowoleni są rodzice, ale przede wszystkim większość dzieci, dla których jest to pierwszy taki sprzęt na własny użytek, który będzie znaczącym narzędziem wsparcia w procesie edukacji.

Laptopy są sukcesywnie odbierane przez mieszkańców gminy.

Sprzęt komputerowy łącznie z oprogramowaniem przekazywany jest na własność. Celem zachowania trwałości projektu Gmina Lubsza będzie monitorowała przez okres 2 lat od zakończenia projektu  utrzymanie  efektów.  Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć i będą  przez Gminę Lubsza poddani monitorowaniu. Monitorowanie dotyczy posiadania i wykorzystywania  przekazanego   sprzętu  komputerowego zgodnie z celem programu.

20230504_093840.jpeg 20230505_120206.jpeg 20230505_122944.jpeg 20230508_092453.jpeg 20230505_091537.jpeg  20230505_084400.jpeg 20230505_091446.jpeg

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg