Polecamy

Rusza akcja wydawania sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

pgr logo.jpeg

Informacja dla   RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO/ UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ

Rusza  akcja  wydawania sprzętu komputerowego  w ramach   projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

Uprzejmie  informuję, że  Gmina Lubsza    rozpoczyna  proces  wydawania sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Termin odbioru sprzętu ( data i godzina ) zostanie ustalony z Państwem indywidualnie,  telefonicznie przez  pracownika Urzędu Gminy w Lubszy. W wyznaczonym terminie  nastąpi  wydanie  sprzętu komputerowego po podpisaniu  umowy przez rodzica/prawnego opiekuna/ ucznia pełnoletniego. Po odbiór  zgłasza się wyłącznie osoba, która w imieniu własnym lub  ucznia  niepełnoletniego złożyła oświadczenie o udział w projekcie. Przy odbiorze sprzętu należy wylegitymować się dowodem tożsamości.

Celem usprawnienia procesu wydawania sprzętu komputerowego, prosi się przed wizytą  w  Urzędzie Gminy w  Lubszy  o zapoznanie się z treścią umowy ( wzór umowy  w  załączeniu).

 Uwaga:

Należy podkreślić, że przekazanie sprzętu komputerowego jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie umowy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.  Celem monitorowania trwałości projektu, przyjmujący zobowiązany jest  do trzykrotnego złożenia oświadczenia,
( stanowiącego załącznik nr 3 do umowy) o stanie technicznym otrzymanego sprzętu do Urzędu Gminy w Lubszy. Pierwszy termin złożenia oświadczenia to: od 1 do 30 września 2023 r. Drugi termin złożenia oświadczenia to: od 1 do 30 września 2024 r. Trzeci  termin złożenia oświadczenia to: od 1 do 30 września 2025r.

Do pobrania:

DOCXUmowa nr OSW.441.5......2021.docx (78,65KB)

PDFPelnomocnictwo do zawarcia umowy i odbioru sprzętu.pdf (230,98KB)

DOCPelnomocnictwo do zawarcia umowy i odbioru sprzętu.pdf.doc (85,00KB)

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg