Polecamy

Informacja dla posiadaczy drobiu przyzagrodowego

Główny Inspektorat Weterynarii i Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu informuje, że posiadacze drobiu przyzagrodowego mają obowiązek rejestracji tych stad u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu.

Obowiązek ten nakłada art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt    (Dz. Urz. UE L 84 z 31.3.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

W załączeniu wzór wniosku z informacjami wymaganymi do rejestracji

DOCXwniosek.docx (14,18KB) PDFwniosek.pdf (106,28KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg