Polecamy

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lubsza

Uprzejmie informujemy, że od dnia 05.04.2023 r. do dnia 28.04.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lubsza. Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach:

1. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Lubsza oraz na stronie internetowej gminy www.lubsza.ug.gov.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubsza_formularz_uwag_or_i_oz

2. Spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 20 kwietnia 2023 r.
o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-413 Lubsza.

3. Wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.lubsza.ug.gov.pl, pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubsza_ankieta_gpr

4. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pl;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-413 Lubsza;

3) osobiście do Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-413 Lubsza w godzinach pracy Urzędu;

4) podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 20 kwietnia 2023 r.

5) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubsza_formularz_uwag_or_i_oz

Do pobrania:

PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia OZ i OR z uzasadnieniem.pdf (307,00KB)

ZIPZałacznik mapowy do uchwały.zip (49,59MB)

PDFformularz konsultacyjny_OZ i OR.pdf (187,98KB) DOCXformularz konsultacyjny_OZ i OR.DOCX (23,80KB)

PDFLubsza_diagnoza.pdf (5,38MB)

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg