Polecamy

Informacja

Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, działającej na terenie gmin: Namysłów, Domaszowice,  Świerczów, Pokój, Murów, Łubniany, Popielów, Lubsza informuje o moŜliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Ŝanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Poniżej do pobrania szczegółowe informacje:

PDFinformacja.pdf (157,53KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg