Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie   ustalenia dla roku  szkolnego 2023/2024 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  oraz  postępowania uzupełniającego do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Lubsza oraz  podania  do  publicznej  wiadomości  jakie kryteria są brane pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu  uzupełniającym  oraz jakie dokumenty są niezbędne  do potwierdzania tych kryteriów , a  także  liczbę punktów  możliwych do  uzyskania  za  poszczególne  kryteria 

PDFzarządzenie 11-2023.pdf (598,28KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg