Polecamy

Zawiadomienie o polowaniach zbiorowych Koło Łowieckie Nr. 35 Ryś

Koło Łowieckie Nr. 35 Ryś w Opolu jako dzierżawca Obwodu Łowieckiego nr. 23 Grodziec będącego we właściwości tut. Urzędu na podstawie § 28 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23. marca 2005. r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ( Dz. U. Nr. 61. poz. 548 z 2005. r. z póżn. zm. ) i kierując się troską o bezpieczeństwo osób i imienia niniejszym zawiadamia że w styczniu 2023. odbędą się polowania zbiorowe według załączonego planu.

PDFPlan polowan 2023.pdf (331,97KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg