Polecamy

Ogłoszenie

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXIX/2022 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 08.12.2022r.
  4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
  5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
  6. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
  1. zmiany budżetu na rok 2022,
  2. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
  1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg