Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/219/2021 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

PDFZarządzenie WG_wynik konsultacji.pdf (115,04KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg